Chronische aandoeningen

Perifeer arterieel vaatlijden

Looptherapie bij perifeer arterieel vaatlijden
Na verwijzing van de specialist of huisarts vindt er een onderzoek en behandeling plaats. De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (of etalagebenen) is gesuperviseerde looptherapie. De gespecialiseerde fysiotherapeut van Fysiotherapie Graft-De Rijp bepreekt eerst uw bewegingsmogelijkheden en samen met u wordt vervolgens een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samengesteld om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Voor het behoud van het verkregen resultaat is het zeer belangrijk om een actieve levensstijl te ontwikkelen en te onderhouden. Naast het verbeteren van uw loopafstand zal mede door de begeleiding van de gespecialiseerde fysiotherapeut uw uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd, en uw mogelijke angst voor inspanning worden overwonnen. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere geforceerde manier lopen. Bij Fysiotherapie Graft-De Rijp wordt u geholpen om een gezond looppatroon aan te leren.

Aangesloten bij Chronisch Zorgnet
Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), long- en hartaandoeningen.

Verwijzing
Voor de fysiotherapie voor claudicatio intermittens-patiënten is een schriftelijke verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts of medisch specialist zijn.

Vergoeding
37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie worden uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist.

Kijk voor meer informatie op chronischzorgnet.nl

Parkinson

Wat is Parkinson?
De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van Parkinson symptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van symptomen van Parkinson die veelal voorkomen:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Maar deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische Parkinsonismen.

ParkinsonNet
ParkinsonNet is een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners en streeft de allerbeste zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson na. Fysio-en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neurologen en  Parkinsonverpleegkundigen aangesloten bij ParkinsonNet hebben specifieke expertise opgebouwd, zien veel Parkinsonpatiënten en werken volgens vaste richtlijnen.

Oefen/Fysiotherapie bij Parkinson
Na verwijzing van de specialist of huisarts vindt er een onderzoek en behandeling plaats. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit onderzoek zowel bij ons in de praktijk als bij de patiënt thuis plaatsvinden.  De behandeling kan zowel individueel (in de praktijk of aan huis), als in groepsverband plaatsvinden. Samen met de patiënt en familieleden/mantelzorgers wordt het doel van de behandeling vastgesteld. Het doel van de behandeling kan zijn: voorkomen van inactiviteit, vermijden van angst om te bewegen of te vallen en het onderhouden en/of verbeteren van de conditie. De gespecialiseerde oefentherapeut van Fysiotherapie Graft-De Rijp geeft voorlichting en advies aan patiënten en familieleden/mantelzorgers en leert de Parkinsonpatiënt en familieleden/mantelzorgers bewegingsstrategieën aan waarmee problematische activiteiten weer makkelijker en veiliger uitgevoerd kunnen worden. Bij een klein deel van de Parkinsonpatiënten ontwikkelt de ziekte zich zodanig dat ze op een rolstoel zijn aangewezen of in bed moeten blijven. De patiënt en familieleden/mantelzorgers worden dan geholpen om belangrijke functies te behouden en doorliggen en spierproblemen te voorkomen.

Verwijzing
Voor de fysiotherapie voor Parkinsonpatiënten is een schriftelijke verwijzing nodig van een arts. Dit kan uw huisarts of medisch specialist zijn.

Kijk voor meer informatie op parkinsonnet.nl

COPD

Oefen/Fysiotherapie bij COPD
Als u ondanks goed ingestelde medicatie klachten van benauwdheid bij inspanning en een verminderd inspanningsvermogen hebt is het belangrijk dat u beweegt wanneer u COPD heeft. Als u minder beweegt, krijgt u eerder klachten en nemen uw mogelijkheden steeds verder af. Om uw inspanningsvermogen te optimaliseren zijn een aantal producten ontwikkeld.

Groepsbehandeling COPD
Daarnaast wordt in onze praktijk een groepstrainingsprogramma gegeven, dat is bedoeld voor longpatiënten met ernstig COPD (GOLD 2, 3 en 4) die, ondanks goed ingestelde medicatie, last hebben van: benauwdheid, verminderd inspanningsvermogen of beperkingen bij activiteiten in het dagelijks leven.

Bij patiënten met ademspierzwakte vormt ademspierkrachttraining een onderdeel van het revalidatieprogramma voor een COPD-patiënt.

Individuele behandeling
Verder kunt u specifiek behandeld worden om ademregulatie en ophoesttechnieken te leren, zonder beweegprogramma. Ook wordt u individueel behandeld wanneer hier qua inspanningsvermogen een indicatie voor is.

Vergoeding
In het eerste behandeljaar worden er maximaal 70 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Daarna is het aantal behandelingen dat vergoed wordt afhankelijk van de ernst van de COPD.

Kijk voor meer informatie op longfonds.nl

Fysiotherapie bij COVID-19

Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door COVID 19 getroffen patiënten. COVID-19 heeft veel impact op de longen waarbij er in sommige gevallen zelfs blijvende schade kan optreden. Naast lichamelijke zijn er ook mentale problemen. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate revalidatie in de eerste lijn. Na verwijzing van de huisarts of specialist wordt telefonisch contact opgenomen met u, of uw mantelzorger, om na te gaan of er beperkingen worden ervaren in het dagelijks bewegend functioneren en of er een indicatie is voor fysiotherapie. De behandeldoelen kunnen gericht zijn op het opbouwen van conditie- en/of spierkrachtopbouw.

Fysiotherapie

Graft-De Rijp

Wollandje 1, 1483 WG De RijpBekijk op Google Maps
0299 - 67 18 77Direct bellen
info@fysiotherapiegraftderijp.nlStuur een e-mail

Online

Afspraak maken